Đọc

Nhân Quả

17 Tháng Mười Hai, 2020 | Blog

Phật dạy ” Cho và Nhận”

Bố thí và cúng dường hay giúp đỡ sẻ chia là hạnh nguyện cao cả của các vị Bồ-tát, người […]

17 Tháng Mười Hai, 2020 | Blog

Phát triển sự nghiệp bền vững theo lời Phật dạy

Khi một người hiểu và tin vào luật nhân quả thì người đó sẽ biết mình nên làm gì và […]

17 Tháng Mười Hai, 2020 | Blog

Lòng từ là trái tim muôn thuở

Thật sự đời người không có gì vui sướng hơn được sống trong tình yêu thương bởi tình thương luôn […]

Call Now Button